V čem se liším?

Koučink je široký pojem a dalo by se říci, že co kouč, to trochu jiný přístup k věci,

V mém pojetí čekejte proces, ve kterém propojuji koučovací principy s terapetickými NLP technikami, což dohromady vytváří komplexní, funkční celek mající potenciál podpořit Vás v dosažení Vašich záměrů velmi rychlým a efektivním způsobem.

Jak pracuji

Kdy, kde, jak často?

Můžeme se potkávat osobně, nebo online. Můžeme si zavolat, nebo spolu jít na procházku.

Můžete se rozhodnout pro dlouhodobější spulupráci, nebo využít možnost jednorázové konzultace.

Je to jen na Vás. Protože každá životní křižovatka před nás staví jiné výzvy a jen Vy znáte správný směr.

Formy spolupráce

Je NLP koučink pro mě ?

Koučink obecně je vhodný pro lidi s otevřeným nastavením mysli, kteří si rádi kladou otázky. Pro lidi, v jejichž světě se věci dějí pro ně a ne jim.

NLP koučink volím, když...

Co mi spolupráce přinese ?

To je značně individuální. Já Vám nabízím profesionální přístup, odborné know-how, svoji soustředěnou pozornost a plnou přítomnost během procesu koučování.

Zbytek je na Vás a závisí mimo jiné na tom, co Vy sami do procesu vložíte. Na Vaší ochotě přijmout spoluzodpovědnost a odvaze překračovat svou komfortní zónu. Zde se můžete inspirovat zkušenostmi těch, kteří procesem prošli před Vámi.

Reference

Jaká je moje investice ?

Má-li být proces koučování úspěšný, žádá si Váš čas, energii a pozornost. S trochou nadsázky zde platí známé: "co do toho vložíš, to se ti vrátí".

Co se týče investice finanční, svého času a energie si cením takto.

Ceník