Jak proces koučování probíhá?

  • Záměr
  • Zvědomění
  • Pochopení
  • Intervence
  • Ukotvení

Koučovat z pozice metodologie (techniky) je jako tančit bez hudby. Koučuji z pozice toho, jakou cestou jsem prošla a co jsem se na ní naučila. Z pozice bytí.

Jako kouč do procesu vstupuji s těmito závazky vůči Vám

Můj profesní závazek

Podporuji

Proces koučování vnímám jako posloupnost logicky navazujících kroků majících za cíl aktivací a plný rozvoj klientova potenciálu.

Svou roli kouče zastávám profesionálně

Prošla jsem certifikovaným výcvikem a neustále se dále vzdělávám. Při své práci se řídím etickým kodexem EMCC. Zachování důvěrnosti a mlčenlivosti je pro mě při práci samozřejmostí.

Vytvářím bezpečný prostor

Nebojím se pojmenovávat věci pravými jmény a klást otázky na tělo. Činím tak však empaticky a s laskavostí sobě vlastní.

Respektuji

Při své práci nehodnotím, nevynáším soudy a nevyvozuji závěry. Plně respektuji Vaši konkrétní životní situaci. Poskytuji zpětnou vazbu se záměrem rozšířit možnosti, které se Vám v dané životní situaci nabízejí. To vše s ohledem na hranice Vaší komfortní, rozvojové a rizikové zóny tak, jak je hodnotíte a jak se v nich cítíte vy sami.

Znám své limity

Vím, kde jsou hranice služby, kterou poskytuji. Ucítím-li, že jich bylo dosaženo, jsem schopna Vám doporučit jiného vhodného odborníka.

Udržuji focus

V každém okamžiku koučovacího procesu přesně vím, na čem pracuji a s jakým záměrem. Společně průběžně hodnotíme, zda stále držíme vytyčený směr.

Budeme na stejné vlně?

V osobním i profesním životě jsem nadšenou zastánkyní minimalismu, autenticity a pravdivé komunikace. Mám ráda italskou kávu, francouzský šarm a vůni starých knih.