NLP koučink volím, když...

  • Vím, že já sám jsem zodpovědný za to, co si do života pouštím, co v něm nechávám a co propouštím; ale ne vždycky se mi to daří podle mých představ
  • Chápu, že za mě moje problémy nikdo nevyřeší (a ani o to nestojím), ocenil bych ale někoho, kdo mi může zprostředkovat nadhled
  • Vím, že vědět nestačí. Důležité je věci dělat. A proto se těším na drobné inspirace a úkoly, které vyplynou z koučovacích sezení, a jejich uvádění do praxe
  • Přijímám spoluzodpovědnost za celý proces